O Metodzie Suzuki

Twórca Metody, Shinichi Suzuki uważał, że wszyscy rodzimy się w jakiś sposób utalentowani i to od wpływu środowiska zależy, czy uda nam się ten talent odpowiednio rozwinąć. Shinichi Suzuki wierzył, że gdyby wszystkie dzieci dostały taką możliwość, świat mógłby być lepszym miejscem. Miejscem piękniejszym, pełnym wrażliwych i szczęśliwych ludzi o otwartych umysłach i szczerych sercach. 

Metoda Języka Ojczystego, bo tak inaczej nazwano Metodę Suzuki, opiera się na najdoskonalszym procesie pedagogicznym jakim jest nauka mowy – naszego języka ojczystego. Każde japońskie dziecko mówi po japońsku. To oczywiste, ale czy nie świadczy o ogromnym potencjale, jak drzemie we wszystkich dzieciach na całym świecie?
Suzuki wykorzystał również dwie podstawowe prawdy o dzieciach – to, że chętnie uczą się nowych rzeczy jeśli dobrze się przy tym bawią oraz to, że kochają naśladować rodziców. Właśnie dlatego rola rodziców jest tak istotna w Metodzie Suzuki.

Metoda Suzuki to nie tylko nauka gry na instrumencie. To wszechstronny rozwój, budowanie poczucia własnej wartości, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata. Tak wczesne nauczanie ma znaczący wpływ na rozwój innych zdolności, w tym matematycznych i językowych. Pozwala rozwinąć pamięć, koordynacje ruchu, motorykę, wspomaga koncentrację. Amerykańskie badania jednoocznie wskazują rolę muzyki jako środka wybitnie sprzyjającego i stymulującego rozwój mózgu.