Kontakt

Małgorzata Koba
tel. 601 396 098
e-mail: koba.m@wp.pl

ING Bank Śląski
74 1050 1070 1000 0091 3872 9232zajęcia indywidualne i grupowe:
pl. Chrobrego 1
Bielsko-Biała
wejście przez budynek z witrażem, II piętro

Zajęcia indywidualne odbywają się od poniedzialku do czwartku
Zajęcia grupowe odbywają się w piątki
Informacja dla Uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Suzuki Nutkowo Małgorzata Koba

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  URZĘDU  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH  -  UODO

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa